Köpvillkor

Allmänt

Matteakuten Studybuddy AB, org. nr. 556761-4606, nedan kallat Matteakuten, säljer undervisningskurser till privatpersoner och företag i Sverige. För att boka och betala kurs hos oss måste du vara minst 16 år, i annat fall skall detta ske i samtycke med målsman.

Kundregister

Godkännande av köpvillkoren innebär att du samtycker till att dina uppgifter registreras i vårt kundregister. Dessa kommer inte att överlåtas till tredje part. Registret är till för att kallelser och fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att kunna informera gamla och nya deltagare om pågående eller kommande kurser. Vill du inte ha information från Matteakuten, vänligen meddela oss via e-post.

Priser

Matteakuten förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar en kursbokning som redan är betald. Matteakuten reserverar sig för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på hemsidan.

Köp och betalning

Efter intresseanmälan via internet skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post förutsatt att du lämnat rätt e-postadress. Du kan då kontrollera vad du beställt från oss. Om något blivit fel eller om du vill ändra något kontaktar du oss via e-post eller telefon.

Deltagaravgiften betalas 10 dagar efter anmälan, dock senast dagen innan kursstart. Om betalning sker mindre än tre bankdagar innan kursstart, vänligen medtag kvitto.

Matteakuten har rätt att ställa in kurs om denna inte får tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras. Detta meddelas innan första kurstillfället via e-post. Kursdeltagare som redan betalat kursavgift erbjuds i detta fall att delta i annan kurs, eller får sin kursavgift återbetalad inom 15 dagar.

Ångerrätt

Om du ångrar ditt kursköp före 30 dagar innan kurstillfället, återbetalas hela kursavgiften. Ångrar du ditt kursköp 30 dagar före kurstillfället eller senare debiteras du en administrationsavgift om 400 kr. Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från den dag kurs startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Skulle du inte infinna dig vid kurstillfället, är kursplatsen förverkad och någon återbetalning sker ej.

Sjukdom

Vid sjukdom återfås, mot uppvisande av läkarintyg, kursavgiften för de återstående kursdagarna.

Anmäl dig till vårens intensivkurser i matte

Gå till anmälan