Matematik 2B

Matematik 2b

Matematik 2b läser du som går på samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller det estetiska programmet. Kursen omfattar 100 poäng och genomförs över loppet av ett halvår eller ett år.

Vår kurs i matematik 2b passar dig som vill kunna gå in i provsalen med självförtroende! Genom att gå igenom kursens moment tillsammans i en kunskapsfrämjande miljö ger vi dig de verktyg du behöver inför de nationella proven.

Vad innehåller då matematik 2b?

En del saker kommer du känna igen från matematik 1 och andra nya moment introduceras.

Pris: 2995:-
Datum: Matte 2b, 11 maj eller 18 maj


DE 6 GRUNDSTENARNA I MATEMATIK 2B

1. Algebra
I avsnittet algebra lär vi oss vad ett polynom är och vilka regler vi måste följa när vi exempelvis multiplicerar polynom. Vi kommer utforska kvadreringsregler och konjugatregeln som fungerar som genvägar när vi hanterar polynom.

2. Andragradsekvationer
När vi fortsätter utforska polynom kommer vi i kontakt med andragradsfunktioner och andragradsekvationer. Vi lär oss PQ-formeln som hjälper oss när vi ska lösa dessa ekvationer.
Vad händer om en andragradsekvation inte har en reell lösning? Komplexa tal hjälper oss att handskas med denna situation.

3. Linjära funktioner och ekvationssystem
I detta avsnitt fräschar vi upp kunskaperna om linjära ekvationer och utforskar hur vi med flera ekvationer kan hitta ett ekvationssystem. Vi gör detta med algebra eller genom att damma av vårt koordinatsystem och rita upp det grafiskt.

4. Geometri
Vi fortsätter att utforska geometrins begrepp såsom likformighet och kongruens samtidigt som vi bekantar oss med flera satser som handlar om trianglar. Vi kommer titta på avståndsformeln som med Pythagoras sats hjälper oss avgöra avståndet mellan punkter i koordinatsystem.

5. Logaritmer
Vi ska med hjälp av logaritmer lösa så kallade exponentialekvationer och se hur logaritmlagarna kan underlätta denna process.

6 Statistik
Vi repeterar i detta avsnitt sådant vi lärde oss i föregående kurs, samtidigt som vi tittar på statistiska analyser så som korrelation och regressionsanalys. Vi tittar även på nya begrepp så som standardavvikelse och normalfördelning.

Anmäl dig till vårens intensivkurser i matte

Gå till anmälan