Matematik 3B

Matematik 3b

Matematik 3b läser du som går på samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller det estetiska programmet. Kursen omfattar 100 poäng och genomförs över loppet av ett halvår eller ett år.

Vår kurs i matematik 3b passar dig som vill kunna gå in i provsalen med självförtroende! Genom att gå igenom kursens moment tillsammans i en kunskapsfrämjande miljö ger vi dig de verktyg du behöver inför de nationella proven.

Vad innehåller då matematik 3b?

Kursen bygger till stor del på matematik 2b samtidigt som vissa nya moment introduceras.

Pris: 2995:-
Datum: Matte 3b, 11 maj eller 18 maj


DE 4 DELARNA I MATEMATIK 3B

1. Polynom och Ekvationer
I detta avsnitt kommer vi repetera begrepp vi tidigare bekantat oss med samtidigt som vi fördjupar oss ännu mer i funktioner. Vi kommer att bland annat titta på rationella funktioner och polynomfunktioner.

2. Derivata
När vi vill ta reda på en kurvas lutning är det derivata vi letar efter. Med hjälp av derivator kan vi bland annat vässa pennan och skissa upp funktioner i koordinatsystem.

3. Naturliga Logaritmer
När vi utforskar sambandet mellan funktionskurvor och derivatakurvor inser vi att talet 2,71828 (avrundat till 5 decimaler), som också kallas ”e” har en betydande roll. Ett tal som även kommer ha utrymme i kommande mattekurser.

4. Integraler
Förutom en mästare på att ta emot stenfrukter med huvudet var Isaac Newton även en av pionjärerna inom integrationsteori. Genom integrering hittar vi integraler som vi bland annat använder oss av när vi vill räkna ut arean mellan en kurva och x-axeln.

Anmäl dig till vårens intensivkurser i matte

Gå till anmälan