Matematik Åk 9

Matematik för årskurs 9

Vår kurs i matematik för årskurs 9 passar dig som vill kunna gå in i provsalen med självförtroende! Genom att gå igenom kursens moment tillsammans i en kunskapsfrämjande miljö ger vi dig de verktyg du behöver inför de nationella proven.

Vad innehåller då matematiken i årskurs 9?

Pris: 2995:-
Datum: Åk 9, 04 maj eller 11 maj


DE 6 GRUNDSTENARNA I MATEMATIK FÖR ÅRSKURS 9

1. Negativa tal
Vilka regler gäller när vi hanterar negativa tal i kombination med alla räknesätten? Det kommer vi att gå igenom tills det sitter i ryggmärgen!

2. Potenser och Kvadratrötter
Potenser och kvadratrötter är viktiga begrepp som kommer till användning i framtida mattekurser och när vi exempelvis vill ge uttryck för väldigt små och stora tal.

3. Procent
Vi lär oss i detta moment om procent som är ett begrepp med många användningsområden. Vad är en bra ränta på ett lån? Hur mycket rabatt är 20 % av 180kr?

4. Sannolikhet och Statistik
Kan vi kasta en sexsidig tärning fem gånger och styra hur många gånger den visar siffran fem? Tyvärr inte, men vi kan genom att studera sannolikhet avgöra vilka utfall som är mest troliga. Förutom att detta är användbart i yatzee hör knivskarpa sannolikhetsbedömningar till vardagen i många yrkesgrupper. Vi kommer även titta på statistik som begrepp och verktyg.

5. Uttryck, Ekvationer och Funktioner
I detta avsnitt kommer vi lära oss om uttryck, ekvationer och funktioner som är begrepp med stort utrymme i matematikkurser på gymnasiet.

6. Geometri
Vad betyder likformighet och vad kan Pythagoras sats bistå med när vi undersöker rätvinkliga trianglar? Förutom att besvara de frågorna utforskar vi flera tredimensionella former.

Anmäl dig till vårens intensivkurser i matte

Gå till anmälan